Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đĩa phanh ly hợp

Cần mua đĩa phanh ly hợp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đĩa phanh ly hợp

Trục phi 45 loại dày 14 và 15.5

Số lượng mua: mỗi loại 5 bộ

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng