Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đèn diệt côn trùng có keo dính

Mã: DS-D152G

Nếu có mã sản phẩm khác có dùng keo dính thì gửi thêm để Công ty lựa chọn.

Số lượng cần mua: 21 chiếc.