Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua dây chuyền đóng gói khăn ướt và in bao bì

Cần mua dây chuyền đóng gói khăn ướt và in bao bì

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 2 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua dây chuyền đóng gói khăn ướt và in bao bì

Công suất khoảng 2 đến 3 tấn sản phẩm

Dự kiến đầu tư khoảng 5 đến 6 tỷ.