Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đầu trộn keo

Cần mua đầu trộn keo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 18 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua đầu trộn keo

Kích thước dài 220mm, thân phi 14

Số lượng mua: 400 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Bắc Ninh

 

Sản phẩm đã xem