Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua dầu máy nén khí Airlube Plus

Cần mua dầu máy nén khí Airlube Plus

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua dầu máy nén khí Airlube Plus

Dung tích: 20 lit

Số lượng: 10 thùng.

Vui lòng báo giá tốt.