Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đầu dò thẳng 2 biến tử 4MHz

Cần mua đầu dò thẳng 2 biến tử 4MHz

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đầu dò thẳng 2 biến tử 4MHz

Loại SEB -4

Số lượng mua: 01 đầu dò

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hải Dương