Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đầu dò lưu lượng loại từ DN300

Cần mua đầu dò lưu lượng loại từ DN300

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đầu dò lưu lượng loại từ DN300

PIT-A317B016H-0300-0-H           

Hãng: Kobold

Số lượng mua: 01

Mong Qúy công ty báo giá tốt nhất, báo giá nêu rõ thông số sản phẩm, chi phí khác đi kèm.