Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cuộn cắt và cuộn đóng Exin

Cần mua cuộn cắt và cuộn đóng Exin

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cuộn cắt và cuộn đóng Exin

Cuộn cắt ABB EXIN 400833 R9

Cuộn đóng ABB EXIN 400834 R9

Số lượng mua: mỗi loại 2 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Tuyên Quang