Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cốt chụp Nichifu

Cần mua cốt chụp Nichifu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cốt chụp Nichifu

Hãng: Nichifu

Mã: CE2

Số lượng mua: 10 hộp (100 pcs/ hộp)

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội