Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua con lăn

Cần mua con lăn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua con lăn

1. Con lăn thẳng

Ø: 159N S: 4,5mm D: 30mm Ch: 22mm Bearing: 6306-C3 LFDB: 1600mm C: 1608 mm A: 1639mm

Load capacity: 350 daN

Multiple Labyrinth Seals

Vật liệu ống – S235JR (EN 10027-1)

Vật liệu trục – S235JR (EN 10027-1)

Số lượng mua: 10 con

2. Con lăn làm sạch băng

Øe = 180N MD = 89mm Spindle 30d1 = 30mm Ch = 22mm Bearing 6306-C3

LFDB=1600mm C=1608mm A=1639mm E=38,5mm L=1540mm Multiple

Labyrinth Seals

Vật liệu ống – S235JR (EN 10027-1)

Vật liệu trục – S235JR (EN 10027-1)

Số lượng mua: 2 con

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội