Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cọc tiếp địa mã kẽm nhúng nóng

Cần mua cọc tiếp địa mã kẽm nhúng nóng

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cọc tiếp địa mã kẽm nhúng nóng

Mã: V63x63x6

Dài: 2.5 m

Số lượng mua: 56 cọc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Phú Yên