Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua Cloramin B

Cần mua Cloramin B dùng để khử khuẩn sàn nhà công ty

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua Cloramin B dùng để khử khuẩn sàn nhà công ty

Số lượng: 2 kg