Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

Yêu cầu Quý Công ty báo giá:

- Báo giá bao gồm phí vận chuyển tới HLV.

- Trong báo giá thể hiện số lượng MOQ tối thiểu 1 lần mua.