Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua chất tách khuôn AL 2000 HSP (nhà sản xuất Hokoku)

Yêu cầu Quý Công ty báo giá:

- Báo giá bao gồm phí vận chuyển tới HLV.

- Trong báo giá thể hiện số lượng MOQ tối thiểu 1 lần mua.