Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cảo vòng bi, cảo cơ khí 2 chấu ELORA 173-200

Cần mua cảo vòng bi, cảo cơ khí 2 chấu ELORA 173-200

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 23 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua cảo vòng bi, cảo cơ khí 2 chấu ELORA 173-200

Độ mở 60 - 200 mm

Số lượng cần mua: 1