Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cao su non Tiptop

Cần mua cao su non Tiptop

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua cao su non Tiptop

1. Cao su non Tiptop 0,8mm

Loại cao su lót giữa (Intermediate rubber (tie gum))

Tiêu chuẩn chất lượng: K và HR (for Standard, K and HR-quality)

Có lớp bảo vệ màu trắng (White protection foil)

Nhà sản xuất: Rema Tiptop

Số lượng mua: 6 kg

2. Cao su non Tiptop 1mm

Loại cao su (Polymer basis): IR/BR

Tỷ trọng (Specific weight): 1.12 g/cm3

Độ cứng: 64 Shore A

Độ bền kéo (Tear resistance): 21 N/mm2

Độ giãn dài (Tear elongation): 450 %

Màu đen

Nhà sản xuất: Rema Tiptop

Số lượng mua: 12 kg

3. Cao su non tiptop 2mm

Loại cao su (polymer basis): IR/BR

Tỷ trọng (specific weight):1.12 g/cm3

Độ cứng: 64 Shore A

Độ bền kéo (Tear resistance): 21 N/mm2

Độ giãn dài (Tear elongation): 450 %

Màu đen

Nhà sản xuất: Rema Tiptop

Số lượng mua: 8 kg

4. Cao su non tiptop 3mm

Loại cao su (Polymer basis): IR/BR

Tỷ trọng (Specific weight): 1.12 g/cm3

Độ cứng: 64 Shore A

Độ bền kéo (Tear resistance): 21 N/mm2

Độ giãn dài (Tear elongation): 450 %

Màu đen

Nhà sản xuất: Rema Tiptop

Số lượng mua: 8 kg