Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cân đo tỷ trọng hạt nhựa

Cần mua cân đo tỷ trọng hạt nhựa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cân đo tỷ trọng hạt nhựa

Tỉ trọng của nhựa khoảng dưới 4g/cm3

Khối lượng mẫu tối đa 1kg

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội