Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cảm biến oxy khói thải

Cần mua cảm biến oxy khói thải

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 12 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua cảm biến oxy khói thải

Dãy: 0-25%ToCMax=250oCNgõ ra 4-20mAOXY-IE-0-S

Hãng SST

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem