Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua Calcium Iodate- Ca(IO3)2

Cần mua Calcium Iodate- Ca(IO3)2

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua Calcium Iodate- Ca(IO3)2

Yêu cầu:

1. COA của sản phẩm (xem thành phần có phù hợp với yêu cầu hiện tại không)

2. Mục đích sử dụng: phục vụ trong chăn nuôi

3. Số lượng mua: 200- 500 kg (dùng thử, nếu giá tốt sẽ mua với số lượng nhiều)