Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua các thiết bị phục vụ sản xuất gỗ

Cần mua các thiết bị phục vụ sản xuất gỗ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua các thiết bị phục vụ sản xuất gỗ

1. Bột trét phủ bề mặt gỗ, làm phủ mịn bề mặt gỗ

2. Máy sơn gỗ tự động (số lượng cần mua: 1 máy)

3. Mát tráng phủ bột lên bề mặt gỗ (số lượng cần mua: 1 máy)