Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua buồng khử khuẩn

Cần mua buồng khử khuẩn dùng cho nhà máy (khử trùng cho công nhân)

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 2 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua buồng khử khuẩn dùng cho nhà máy (khử trùng cho công nhân)

Số lượng: 4 - 5 buổng khử khuẩn