Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bulong nhựa

Cần mua bulong nhựa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua bulong nhựa mũ lục giác dùng cờ lê vặn.

Số lượng mua M5 là 20 chiếc; M6 là 30 chiếc; M8 là 350 chiếc; M10 là 100 chiếc.

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem