Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bột, vụn thủy tinh cho sản xuất gạch bitum

Cần mua bột, vụn thủy tinh cho sản xuất gạch bitum, công nghệ mới nên đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp thử mẫu.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bột, vụn thủy tinh cho sản xuất gạch bitum, công nghệ mới nên đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp thử mẫu.

Số lượng mua: 1000 kg