Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bột thấm dầu tràn vãi và hóa chất trên nền sàn

Cần mua bột thấm dầu tràn vãi và hóa chất trên nền sàn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bột thấm dầu tràn vãi và hóa chất trên nền sàn.

Yêu cầu:

Hấp thụ nhanh.

Thân thiện với môi trường. Không ăn mòn, không độc hại đối với sức khoẻ con người, động thực vật và môi trường.