Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bột Amiang A6-45

Cần mua bột Amiang A6-45

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bột Amiang A6-45

Số lượng mua: 2100kg

Mục đích mua hàng: sử dụng trong nhà máy

Địa điểm nhận hàng: Trà Vinh

Sản phẩm đã xem