Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bột amiang A6- 45

Cần mua bột amiang A6- 45

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bột amiang A6- 45

Yêu cầu:

Ứng dụng: cách nhiệt và bảo vệ thiết bị trong quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện

Mục đích mua: làm thương mại

Số lượng mua: 1.000kg

Địa điểm nhận hàng: Kinh Môn- Hải Dương