Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bột amiang

Cần mua bột amiang

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bột amiang

Chúng tôi sử dụng cho bản thể Tuabin, hệ thống nước cấp, hệ thống hơi chính, hơi tái nhiệt, bypass...

Số lượng: 2100 kg