Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bông khoáng Rockwool

Cần mua bông khoáng Rockwool

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bông khoáng Rockwool

Yêu cầu: Loại bông chống cháy (gửi thông số kỹ thuật phù hợp)

Mục đích mua hàng: sử dụng để bọc cho ống khí xả tàu thủy

Số lượng mua: 70 cuộn (210m2)

Địa điểm nhận hàng: KCN Đình Vũ- Hải Phòng