Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bơm van thủy lực áp lực cao

Cần mua bơm van thủy lực áp lực cao

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bơm van thủy lực áp lực cao

Loại bơm áp lực 500kg

Lưu lượng 30cc

Số lượng: 5 bộ