Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bơm thùng phuy

Cần mua bơm thùng phuy

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bơm thùng phuy

Loại Lutz B2 Vario

Số lượng mua: 2 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

Sản phẩm đã xem