Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua bơm hút chân không model WVOP-500

Cần mua bơm hút chân không model WVOP-500

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 11 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua bơm hút chân không model WVOP-500

Số lương: 02