Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ test nước thải công nghiệp

Cần mua bộ test nước thải công nghiệp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ test nước thải công nghiệp

1. Bộ test nito tổng Wit-TN.i của KRK-Nhật

Khoảng đo 0-100 ppm

Số lượng mua: 3 bộ

2. Bộ test amoni KRK-NHẬT

Thang đo 0.3-26 ppm

Số lượng mua: 3 bộ

3. Bộ test cod KYORITSU – Nhật

Số lượng mua: 3 bộ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Bắc Giang