Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ nguồn 24VDC 10A Carlo Gavazzi

Cần mua bộ nguồn 24VDC 10A Carlo Gavazzi

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ nguồn 24VDC 10A Carlo Gavazzi

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội