Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ nắp chắn bụi gối đỡ

Cần mua bộ nắp chắn bụi gối đỡ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Công ty chúng tôi đang cần mua bộ nắp chắn bụi cho vòng bi gối đỡ mã UCF 206.

Là đơn vị sản xuất vòng bi nên chúng tôi cần mua với số lượng nhiều. Vui lòng gửi báo giá tốt nhất.