Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ lọc khí nén Air Filter TPC

Cần mua bộ lọc khí nén Air Filter TPC sử dụng trong hệ thống xử lý nước

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ lọc khí nén Air Filter TPC sử dụng trong hệ thống xử lý nước

Model: PP4-04 (1/2", phi 21mm)

 

Bộ lọc khí nén

 

Số lượng mua: 1 chiếc

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội