Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ lập trình PLC FBS 20MCT2-AC và Board FBS-CB5

Cần mua bộ lập trình PLC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ lập trình PLC

Mã: FBS 20MCT2-AC và Board FBS-CB5

Số lượng: 03 bộ