Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ đo BOD 6 chỗ

Cần mua bộ đo BOD 6 chỗ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ đo BOD 6 chỗ

Model: BD600

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua: sử dụng phân tích trong phòng thí nghiệm

Địa điểm nhận hàng: Q9, Tp. Hồ Chí Minh