Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ đầu bơm mỡ móc

Cần mua bộ đầu bơm mỡ móc

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ đầu bơm mỡ móc bao gồm: đầu bơm và vú bơm

Số lượng mua: 1 bộ

Rãnh sâu: 15 mm

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

 

bộ đầu bơm mỡ móc