Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ công cụ sáng tạo ROBOT- HUNA SCIENCE CLASS 1

Cần mua bộ công cụ sáng tạo ROBOT- HUNA SCIENCE CLASS 1

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ công cụ sáng tạo ROBOT- HUNA SCIENCE CLASS 1

Số lượng mua: 2 bộ

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh