Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

Số lượng: 01 bộ.