Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ chuyển đổi FTU Gotek thay thế ổ đĩa mềm Floppy 1.44MB

Số lượng: 01 bộ.