Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ cảm biến nhiệt độ

Cần mua bộ cảm biến nhiệt độ dùng cho lò đốt rác

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ cảm biến nhiệt độ

Loại dùng cho 1200-2000 độ c

Mục đích sử dụng: dùng cho lò đốt rác

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng