Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ biến đổi đa năng M550-CT9 Multitek

Cần mua bộ biến đổi đa năng M550-CT9 Multitek

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ biến đổi đa năng M550-CT9 Multitek

Số lượng: 8 bộ

Mong sớm nhận được phản hồi của quý Công ty.