Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bình tích áp NXQA-10 và -1,6

Cần mua bình tích áp NXQA-10 và -1,6

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 13 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua bình tích áp NXQA-10 và -1,6

Số lượng mua: 2

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

 

Sản phẩm đã xem