Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua biến tần Delta 0.75kW; 1.5kW ; 2.2kW; 22kW

Cần mua biến tần Delta 0.75kW; 1.5kW ; 2.2kW; 22kW

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua biến tần Delta 0.75kW; 1.5kW ; 2.2kW; 22kW

Số lượng nhiều.