Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bích neo

Cần mua bích neo như bản vẽ đính kèm.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bích neo như bản vẽ đính kèm.

Bản vẽ 1

Bích neo DBB1-30

- Vật liệu thép SC450, 2 bộ bao gồm buong thép

- Vật liệu Inox 316, 2 bộ bao gồm bulong inox 304 

Bích neoBản vẽ 2

Bích neo CL18-XX

1/ Báo giá cho anh CL18-5 

- Thép: 2 bộ ( Bao gồm bulong thép)

- Inox 316 bao gồm bulong inox 304 

2/ Bao giá CL18-8 for cleats 

- Thép: 2 bộ ( Bao gồm bulong thép)

- Inox 316 bao gồm bulong inox 304