Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua băng tải

Cần mua băng tải

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua băng tải

1. B1400, EP 1500/5, 9 x 4.5 mm, Grade: DIN-Y, Tiêu chuẩn: Contitech

Số lượng mua: 120m

2. B1400mm, EP 750/5, 8 x 4 mm, Grade: DIN-Y, Tiêu chuẩn: Contitech

Số lượng mua: 30m

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội