Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua băng keo

Cần mua băng keo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua băng keo

Yêu cầu: Intertap 51596 25.4x82mm (white)

Số lượng mua: 21 cuộn

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hải Dương

Sản phẩm đã xem