Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua 1 số thiết bị

Cần mua 1 số thiết bị

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua 1 số thiết bị

1. Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC-MS kèm Detector  ISQ 7000 Singapore

2. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS Evolution 350 Mỹ

3. Máy chiết Soxhlet tự động Behr/ E6 Đức

4. Bộ cất cô quay chân không lạnh Buchi/ R-300 Thụy Sỹ

5. Máy cô mẫu Nitrogen Evaporator 48 vị trí, block khô Organomation/ Multivap Mỹ

Mục đích mua hàng: mua cho dự án

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem