Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua 1 máy mini xay nghiền cục mủ trôm, đậu xanh thành hạt tấm...

Cần mua 1 máy mini xay nghiền cục mủ trôm, đậu xanh thành hạt tấm...

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua 1 máy mini xay nghiền cục mủ trôm, đậu xanh thành hạt tấm...

Số lượng cần mua: 01

Công suất 1 ngày khoảng 200kg