Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho phóng khám

Cần lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho phóng khám

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho phóng khám

Công suất 10m3/ngày đêm

Địa điểm lắp đặt: Thái Bình