Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần báo giá gấp - mua máy khoan lấy lõi bê tông

Cần mua máy khoan lấy lõi bê tông

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy khoan lấy lõi bê tông. Danh sách cụ thể như sau:

STT Tên hàng Quy cách Đơn Vị SL
1 Máy khoan lấy lõi bê tông DK-10DS-Korea cái 1
2 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F76
3 đoạn -Korea
bộ 1
3 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F90
 3 đoạn -Korea
bộ 1
4 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F114
3 đoạn -Korea
bộ 1

Vui lòng gửi báo giá gấp có đóng dấu của công ty, bao gồm giá trước thuế, giá sau thuế, chi phí vận chuyển (nếu có).