Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần báo giá gấp - mua máy khoan lấy lõi bê tông

Cần mua máy khoan lấy lõi bê tông

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy khoan lấy lõi bê tông. Danh sách cụ thể như sau:

STT Tên hàng Quy cách Đơn Vị SL
1 Máy khoan lấy lõi bê tông DK-10DS-Korea cái 1
2 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F76
3 đoạn -Korea
bộ 1
3 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F90
 3 đoạn -Korea
bộ 1
4 Mũi khoan lấy lõi - thân - đầu F114
3 đoạn -Korea
bộ 1

Vui lòng gửi báo giá gấp có đóng dấu của công ty, bao gồm giá trước thuế, giá sau thuế, chi phí vận chuyển (nếu có).